WOZY  ASENIZACYJNE

Jednoosiowe
2 300 - 5 000 l

jednoosiowe
6 000 - 10 000 l

resor / tandem
6 000 - 10 000 l

resor / tandem
12 000 - 18 000 l

konstrukcje ramowe
18 000 - 26 000 l

wersje
ekonomiczne

wozy
specjalne

INNE

powrót na górę

 

 
Agroma Malbork sp.z o.o.